Ska jag acceptera ett generellt lönepåslag eller insistera på ett individuellt lönesamtal?

Vi på medlemsservice får in en hel del frågor där medlemmar, av arbetsgivaren, erbjuds att få ett generellt procentlönepåslag som föreslås vara detsamma för alla på arbetsplatsen.

Sveriges Arkitekters löneavtal förespråkar individuell lönesättning och lägger stor vikt på lönesamtalet då samtalet är det tillfälle då medarbetarens prestation blir konkret och hen får en tydligare bild av hur hens arbete värderats. Undersökningar vi gjort visar också att själva lönesamtalet för många medlemmar är viktigare än dess utfall, framförallt när det kommer till hur väl man trivs på jobbet.
Vid ett generellt påslag missar man alltså den för många viktiga möjligheten att med sin chef stämma av hur man ligger till.

Vår rekommendation är därför att du försöker få till ett individuellt lönesamtal så att du får en personlig återkopplingen på just din prestation.
Här hittar du tips och råd som kan vara av värde vid lönesamtalet.
Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.