Till senaste kommentaren

Hur påverkas semestergrundande lön vid korttidspermittering?

Hej!
Hur ser den semestergrundande lönen ut under korttidspermitteringen nu i Corona-tider? Baseras den fortfarande på ens originallön?

(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Ja. Ditt intjänande av antal betalda semesterdagar påverkas inte av tid i korttidsarbete. Det följer av 7 § semesterlagen och också av de centrala kollektivavtal som träffats mellan parterna om korttidsarbete med statligt stöd.
    Sveriges Arkitekter
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.