Till senaste kommentaren

Planeringsarkitekts arbetsuppgifter

Hej, jag har hört att det är en hel del skrivande som en planeringsarkitekt. Stämmer detta? Och i så fall hur stor del av ens arbetsuppgifter på ett ungefär går åt skrivande?

Kommentarer

  • Hej Kajsa!
    Vad roligt att du är intresserad av yrket planarkitekt.

    Som planeringsarkitekt kan du jobba med ganska olika arbetsuppgifter. Det kan vara bland annat att ta fram planer för nya stadsdelar och befintliga områden som ska förändras. Ofta jobbar en planeringsarkitekt med att förbereda politiska beslut om en bra användning av mark, vatten och byggd miljö och därför hjälper du till med att skapa en helhet av olika funktionella, ekologiska, ekonomiska och estetiska krav. Du jobbar på olika nivåer i samhället, från nationellt och regionalt till kommunalt övergripande planer till kvartersnivå med detaljplaner och ner till enskilda projekt. En planeringsarkitekt gör inte enbart planer utan även analyser och strategier för tidiga skeden i projektet.

    Som planeringsarkitekt ska du vara beredd på att skriva ganska mycket men framför allt vara bra på att utrycka dig i text. Det är därför svårt att säga hur mycket skrivande du kommer ha i yrket då det är beroende på vilken tjänst du får och var du jobbar.


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.