Till senaste kommentaren

Har ni råd om möten i detaljplaneprocessen?

Har ni råd när det gäller samrådsmöten och liknande?

Kommentarer

 • Hej Kajsa,

  Jag tolkar din fråga som att du menar hur du som handläggare ska lägga upp samrådsmöten i detaljplaneprocessen. Det är av stort vikt att välja en dialogform som bidrar till att skapa delaktighet och tar tillvara medborgarnas engagemang och lokalkännedom. I olika skeden av detaljplaneprocessen kan olika typer av möten vara lämpliga.

  Tänk på att 
  • Skapa rätt förväntningar på vad dialogen syftar till och var tydlig med vad som kan påverkas i detaljplaneförslaget och vad som redan är bestämt.
  • För att processen ska få legitimitet och du ska behålla medborgarnas förtroende är det viktigt att förvalta de synpunkter som kommer fram under dialogen.

  Utökad medborgardialog
  Ju tidigare i detaljplaneprocessen du ordnar ett dialogmöte, desto mer kan medborgarna påverka. Det finns stora vinster med att ta initiativ till dialog utanför den formella planprocessen, gärna innan det finns ett framtaget förslag att ta ställning till. På så sätt kommer medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov ligga till grund för detaljplaneförslaget. Om du väljer att initiera tidiga dialogprocesser kan följande typer av möten vara lämpliga, både för faktainsamling och för diskussion/dialog.

  Exempel på mötesupplägg
  • Workshopmöten för att definiera behov och diskutera knäckfrågor, som Charette, Open Space och dialogkafé.
  • Gåturer där deltagarna får beskriva sina upplevelser av olika platser med utgångspunkt i givna frågor.
  •  Riktade möten med exempelvis skolor, lokala föreningar och stadsdelsförvaltningen för att förstå lokala behov.
  • Faktainsamling utifrån kartmaterial som syftar till att få en fördjupad bild av hur platsen används och upplevs idag. Det finns även metoder där deltagarna med hjälp av utskrivna bilder kan få stöd i att visualisera idéer och formulera behov.

  Samrådsmöten 
  När detaljplanen berör många väljer ofta kommunen att arrangera ett eller flera samrådsmöten med allmänheten under samrådstiden. I detta skede finns ofta ett färdigt detaljplaneförslag att ta ställning till och mötet kanske främst syftar till att informera om förslaget. Även här är det viktigt att vara tydlig med om det finns något att påverka och på vilket sätt mötesdeltagarnas synpunkter kommer att tas omhand.

  Exempel på mötesupplägg under samrådet: 
  • Göra en utställning med planscher och fysisk modell och bemanna möteslokalen med handläggare som kan berätta om förslaget utifrån sin expertis (trafik, hållbarhet, stadsplanering, osv) för mindre grupper av besökare.
  • Presentera förslaget för samtliga mötesdeltagarna med efterföljande diskussion och frågestund.
  Anna Forsberg Processledare tävlingar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.