Till senaste kommentaren

Lönerevision för tidigare tjänstledig?

Hej, Om en anställd har varit tjänstledig för studier i sex månader, vad har hen för rättigheter nu under lönerevisionen (har läst någonstans att viss tjänstledighet gör att man undantas lönerevision)?
Anonym

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    För anställda i privat sektor som omfattas av Arkitektavtalet gäller följande vid längre tjänstledighet.
    Medarbetare som räknat från lönerevisionstidpunkten är tjänstledig för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom eller föräldraledighet är undantagen från detta lönebildningsavtal. När medarbetaren återgår i tjänst ska lönen bestämmas efter samma normer som gällt för övriga medarbetare vid företaget enligt detta avtal.
    Studielediga som uppfyller kraven ovan omfattas därmed inte av årets lönerevision.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.