Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att arbeta heltid fast man är permitterad?

Är det tillåtet att som anställd vara permittera men ändå arbeta heltid med exempelvis interna projekt (dvs ej fakturerbart)

Är det tillåtet som arbetsgivare att kräva att anställda ska arbeta som vanligt trots permittering?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal eller med avtal med de berörda medarbetarna. Det centrala är att du under den tiden arbetstidsförkortningen gäller INTE får arbeta mer än den avtalade tiden. Det innebär att du en dag kan arbeta heltid om du sedan arbetar mindre i motsvarande tid under annan dag under korttidsarbetsperioden. Detta oavsett om det är "frivilligt" eller drivet av arbetsgivaren.

  Observera att många frågor som rör korttidsarbete inte är helt klarlagda ännu, och justeringar i tolkningar görs löpande. Tillväxtverket kompletterar sin webbplats löpande med svar på hur avtalet ska tolkas.
  Sveriges Arkitekter
  (Uppdaterad )
 • Du skriver att partiell arbetsbefrielse införs. Min arbetsgivare kräver att jag kompetensutvecklar/utbildar mig under tiden jag är korttidspermitterad. Är inte det att betrakta som arbete? Det är ju något vi under normala omständigheter gör under ordinarie arbetstid. I alla fall till viss del.
 • Jag håller med om att fomruleringen inte är tydlig om vad som betecknas som arbetstid från Tillväxtverket. De skriver

  "Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

  Ersättning för korttidsarbete betalas ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet. Möjligheten finns att t.ex anordna interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering."

  I de kollektivavtal som är tecknade för att tillämpa reglerna om korttidsarbete finns skrivelsen "De lokala parterna bör överväga om det är möjligt och lämpligt att under den tid som korttidsarbete pågår anordna företagsintern eller extern utbildning för de arbetstagare som omfattas av korttidsarbete".

  Klubben på din arbetsplats bör alltså komma överens med arbetsgivaren om formerna för kompetensutvecklingen på den permitterade tiden. 

  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.