Jobba som arkitekt?

Är det värt att plugga 5 år? Vad blir skillnaden om jag tar ut en kandidat och inte läser mastern? Kan man jobba med liknande saker eller blir man mindre eftertraktad?
Hur fungerar det att jobba på arkitektkontor? Jobbar man individuellt eller är man många som jobbar med samma projekt? Vad finns det för andra arbetsplatser och hur ser arbetet ut där?

Kommentarer

 • Hej Lovisa!
  Vad roligt att du är intresserad av arkitektyrket. Jag ska göra mitt bästa för att svara på dina frågor. Vår rekommendation är alltid att läsa en fullständig arkitektutbildning och inte bara en kandidatutbildning. Som bakgrund kan det vara bra att veta att arkitektyrket inte är en skyddad titel i Sverige. Det betyder att det är fritt fram för vem som helst att använda arkitekttiteln. Det finns inte heller något krav hos arbetsgivarna att man ska erhållit en yrkesexamen. Däremot har de yrkestitlar som Sveriges Arkitekters erbjuder en stark etablering i branschen och hög status då de fungerar som ett bevis på den utbildning och erfarenhet som du har. Yrkestitlarna är skyddade varumärken och får endast användas av de som fått Sveriges Arkitekters erkännande. För att få yrkestitel behöver du ha examen från arkitektutbildning (både kandidat- och masterexamen, yrkesexamen eller motsvarande) och dessutom efter examen ha minst två års yrkeserfarenhet, som måste vara förvärvad inom EU.

  De allra flesta studenter väljer dock att göra praktik (avlönad) efter kandidatexamen för att därefter påbörja sin masterutbildning.

  Arkitektkontor och arbetsuppgifter beror ofta på vilken arkitektutbildning du har läst.
  Planeringsarkitekt
  Planeringsarkitektens uppgift är att planera lösningar för städer, stadsdelar, stadsmiljöer och så vidare, utifrån att titta på de olika krav, behov och förutsättningar. Fysisk planering omfattar även den verksamhet som syftar till att avgöra hur mark och vatten ska användas, och arbetet sker ofta nära politiska organisationer. Arbetet med fysisk planering leder i regel till formuleringen av olika typer av planer, främst översiktsplaner och detaljplaner som måste följa Plan- och Bygglagen. En översiktsplan visar hur en ny stadsdel ska utformas och på en detaljplan finns hus och vägar utritade. Många planeringsarkitekter arbetar på kommun men fler och fler anställs också på de större arkitektföretagen. Till eleverna brukar vi också betona möjligheterna att bestämma hur städer ska omformas, och om man är intresserad av det långsiktiga perspektivet, till exempel hur ska våra städer se ut 2050, då kanske man ska söka sig till fysisk planering. Vi brukar också nämna att planeringsarkitekter hamnar ofta i positioner som projektledare för att de har det övergripande perspektivet.
  Arkitekt
  Byggnadsarkitektens uppgift är att gestalta de byggnader som planarkitekter har bestämt ska stå på en viss plats. De gör det, som jag nämnde tidigare, utifrån olika krav, behov och förutsättningar. De flesta arkitekter arbetar med gestaltning och projektering av byggnader och byggnadsverk, men det finns också arkitekter som inriktar sig på andra delar av samhällsbyggandet som fastighetsutveckling, planering, byggledning, förvaltning, utredning, innovation och forskning.
  Landskapsarkitekt
  Landskapsarkitektens uppgift är att skapa fungerande och tilltalande lösningar för stadsdelar och miljöer i städer, samhällen och i naturlandskapet utifrån olika förutsättningar och behov. De flesta landskapsarkitekter arbetar med parker och landskapsgestaltning vid större förändringar av naturmiljöer, men det finns också landskapsarkitekter som inriktar sig på stadsplanering, gårdsmiljöer, naturskydd, utredningar eller förvaltning. Om planeringsarkitekter bestämmer hur städer ska se ut och var torg och parker ska ligga, så är det landskapsarkitekter som sedan utformar dem.
  Inredningsarkitekt
  En inredningsarkitekt arbetar oftast med att rita inredningar till privata bostäder och offentliga miljöer. Utöver att vara ansvarig för val av färger, möbler, golvbeklädnad och annan inredning så måste inredningsarkitekten se till att rummen fungerar så bra som möjligt för den verksamhet som skall bedrivas där. Andra områden som inredningsarkitekter arbetar med är utställningar och möbelformgivning. De flesta arbetar inom den privata sektorn, bara ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda.

  Hoppas du fick svar på dina frågor,
  Ha en fin dag!

  Vänliga hälsningar
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.