Till senaste kommentaren

Hur förhålla sig till smittrisk i arbetet?

Idag rekommenderas boende i Stockholm m.fl. regioner med hög smittspridning att undvika trängsel i butiker, undvika kollektivtrafik etc. Hur ska en anställd på arkitektkontor i en sådan region förhålla sig när arbetsuppgift innebär omfattande inventeringsarbete inomhus i trånga våtrum i bostäder tillsammans med flera personer. Dvs det blir svårt att hålla avstånd till såväl personer (boende och andra konsulter) som till de boendes ytor i våtrum. En vill inte arbetsvägra, men känner oro och skepsis. Vem har ansvaret? Vad innebär ansvaret? Hur kan den anställde göra utan att anklagas för arbetsvägran?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Det är arbetsgivaren som ansvarar för de anställdas arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att motverka sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen. Konkret görs det ofta genom att utvärdera de arbetsmiljörisker som finns och ta fram åtgärdsplaner för att hantera de risker som finns. Detta ska göras med skyddsombud om sådant finns.

  En uppenbar arbetsmiljörisk i Coronatider är att träffa människor fysiskt och särskilt i trängre utrymmen. Arbetsgivaren bör därför göra en plan för hur man ska hantera riskerna i situationen du beskriver.

  Det man bör göra är att prata med skyddsombud och/eller arbetsgivaren om situationen och se hur man kan hantera risken. Behöver man diskutera saken vidare får man gärna kontakta Sveriges Arkitekter medlemsrådgivning.
  Isac Jonsson Förbundsjurist
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.