Till senaste kommentaren

Förskolan och skolan har stängt pga Coronaviruset, får jag då vara hemma med lön?

Du har rätt att vara ledig för vård av barn (VAB) med tillfällig föräldrapenning, om ditt barn är sjukt, är smittbärare eller om ordinarie vårdare är sjuk. Detta gäller också om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta (det krävs dock att läkare gjort den bedömningen).

Om förskolan är stängd på grund av att det funnits en coronasmittad person på förskolan och barnet nu är hemma för att se om det utvecklar symtom, bör föräldern kunna vända sig till vården och fråga om ett läkarintyg och därigenom nyttja möjligheten till VAB.

Om förskolan däremot är stängd för att någon som vistats där varit i ett riskområde och förskolan väntar på att se om den personen utvecklar symtom kan föräldern inte nyttja VAB.

Det bästa är att prata med arbetsgivaren och se om det går att lösa med att arbeta hemifrån.


Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )

Kommentarer

  • Det kan väl inte vara rimligt att arbeta hemifrån ordinarie arbetstid om du samtidigt ska ta hand om barn som inte får/kan vara på förskola/skola (tänker då främst på barn upp till säg runt 10 år). Om det gäller barn på förskola är det väl mer rimligt att använda sig av föräldraledighet (om sådana dagar fortfarande finns).
  • Hej Carl-Henrik,

    Det kan absolut vara så att det inte är möjligt eller lämpligt att jobba hemifrån medan man tar hand om barn. I sådana fall kan man undersöka möjligheterna att vara ledig, exempelvis med stöd av föräldraledighetsregler.
    Isac Jonsson Förbundsjurist
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.