Vad gäller om inte fodervärden sköter hunden?

Som uppfödare kan du inte utan vidare ta tillbaka en fodervärdshund om du tycker att fodervärden inte sköter hunden som du vill?

Om inte båda parter är överens om att bryta avtalet kan det bara hävas i allmän domstol. Det är inte du som uppfödare som avgör om fodervärden har begått ett brott mot avtalet genom att inte sköta hunden ordentligt, det ska avgöras i domstol. En uppfödare har aldrig rätt att utan vidare åka och hämta tillbaka en hund.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.