Viltspår - träning, prov och viltspårprovschampionat

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare!

Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma deltagande hundars spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt eller de stora rovdjuren, samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för praktiskt eftersök.

Vilka anordnar viltspårprov?
Alla jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov och proven är öppna för alla raser även för oregistrerade hundar som innehar tävlingslicens.

Får jag som privatperson lägga blod och dra klöv för att träna viltspår i skog och mark?
Ja, om du har markägares eller jakträttsinnehavares tillstånd. Blodet måste hålla livsmedelskvalitet enligt Jordbruksverket regler, alternativ vara blod från vilt från samma kommun där blodet ska läggas ut.

Behöver jag vara medlem för att gå viltspårprov?
Ägare och förare ska vara medlem i någon klubb i SKK-organisationen eller i erkänd utländsk kennelklubb i det land där hundägaren är bosatt. Arrangerande klubb äger rätt att besluta om ytterligare krav på medlemskap för ägaren.

Får min hund delta på viltspårprov?

 • Kirurgiskt kastrerad tik
  Tik som kastrerats kirurgisk medges generell dispens att delta vid utställning, prov eller tävling.
 • Kryptorkid hane
  Man får starta på viltspår med en kryptorkid hund men hunden kan inte bli champion.
 • Kirurgiskt kastrerad hane
  Får delta men för championatet så krävs testikelintyg.
 • Medicinskt kastrerad hane
  Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling får inte delta på prov.
 • Oregistrerad, utan SKK registreringsbevis
  Ja, men hunden behöver ha en tävlingslicens för att delta. Här finns en länk till tävlingslicensansökan.

Viltspårsregler
Vilka klasser finns det?
I provet förekommer två klasser, anlagsklass och öppen klass. För deltagande i öppen klass krävs att hunden tidigare erhållit bedömningen godkänd i anlagsklass.

Viltspårprovschampionat - Svensk Viltspårprovschampionat, SE VCh 
Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Viltspårprovschampionat. Lista över raser som inte kan erhålla titeln finns nedan och i Utställning - och championatregler.


Viltspårprovschampionat är ett icke rasspecifikt championat så för samtliga raser som kan erhålla titeln krävs det följande för att bli viltspårprovschampion;
 1. Hunden behöver först ett godkänt anlagsprov.
 2. Därefter tre stycken förstapris (1:or) i öppen klass. Dömt av två olika domare för att bli VCH.
 3. Om det är en hane så behöver även vara bedömd på en officiell utställning eller godkänd Exteriör beskrivning/bedömning. Om hunden inte har fått någon av dessa bedömningar så krävs ett *testikelintyg.
*Ett testikelintyg skall vara utfärdat av veterinär efter 6 månaders ålder. Det ska innehålla veterinärstämpel, dennes signatur och hundens regnr- och/eller chipnummer. Intyget postas eller mejlas till registreringsavdelningen på SKK kansli. När testikelstatus har registrerat kan du enkelt själv söka championatet för viltspår under E-tjänster.

Hund som bor i annat land och är viltspårprovschampion, vad krävs för att få svenskt championat i viltspår? När hunden har uppnått championat i sitt land i viltspår är det tillräckligt med ett 1:a pris i öppen klass i Sverige för att erhålla ett svenskt viltspårprovschampionat.

Här kan du ansöka om viltspårprovschampionat
Utställning - och championatregler

Lycka till med ert spårande!
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.