Information om vaccin

Genom att vaccinera sin hund regelbundet ger man den ett ökat skydd mot allvarliga sjukdomar. Dessutom hjälper varje hundägare, som vaccinerar sin hund, även till att minska risken för smitta hos de hundar som är sämre skyddade, till exempel valpar och unghundar, hundar som inte är rätt vaccinerade eller de som av olika anledningar inte fått tillräcklig immunitet från sin vaccination.

De sjukdomar som alla hundar i Sverige bör vaccineras mot är:

  • smittsam leverinflammation (infektiös hepatit, HCC)
  • valpsjuka
  • parvo
Dessa vacciner ges i en och samma spruta, så kallat trippelvaccin.

Grundvaccination

För att få ett fullgott skydd krävs tre vaccinationer under hundens första levnadsår enligt följande:
  • Vid 7-8 veckors ålder för att minska risken för sjukdom när antikroppar, som valpen fått från modern, börjar sjunka i antal.
  • Efter 12 veckors ålder då halten antikroppar från modern är så låg att ett långvarigt skydd kan byggas upp via valpens eget immunsystem.
  • En påfyllnadsvaccination (boosterdos) vid ett års ålder.
Observera att det tar ungefär två veckor att utveckla immunitet efter en vaccination och det är inte förrän efter vaccinationen vid 12 veckors ålder som man kan räkna med att valpen har ett skydd mot smitta.Olika behov av vaccination
När de tre första vaccinationerna är avklarade, vid 7-8 och 12 veckors ålder samt vid 12 månader är fortsatt behov av vaccinationer olika stort beroende på hur smittläget är och på hundens kontakt med andra hundar.

Vill du kunna delta med din hund på tävlingar och prov ska hunden ha ett vaccinationsskydd mot valpsjuka som inte är äldre än 4 år. Om din hund ska inackorderas eller vistas på hunddagis fordras ofta vaccination också mot kennelhosta. Vaccin mot kennelhosta kan ges i samband med det vanliga trippelvaccinet.

Extra viktigt i tätbebyggda områden

För hundar som bor i städer och möter många andra hundar är det extra viktigt att ha fullgott vaccinationsskydd inklusive mot kennelhosta. För att undvika spridning av parvovirus är det speciellt viktigt att du plockar upp bajset efter din hund.

Veterinären kan ge råd
Det finns vacciner mot många andra sjukdomar. Vilken/vilka eventuella övriga vaccinationer som kan behövas beror på det rådande smittläget, hundens kontakt med andra hundar, utlandsvistelse med mera. Din veterinär kan hjälpa dig med råd anpassade för just din hund.

För mer information:

https://www.sva.se/djurhalsa/hund - information om smittsamma sjukdomar och vaccination
Jordbruksverket – information om in- och utförsel av hundar
Utställnings- och championatregler – här finns vaccinationsregler för utställningar, prov och tävlingar
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.