Vem ska stå på fodervärdhundens ägaranmälan?

Svenska Kennelklubben (SKK) brukar rekommendera att fodervärden skriver sitt namn och sin adress på ägaranmälan eftersom det är hos denne hunden bor, men juridiskt är det överlåtaren som äger hunden fram till dess kriterierna för avtalet är uppfyllda. 

Ägaranmälan är inte något juridiskt dokument som utvisar vem som äger hunden utan ägaranmälan visar var hunden bor och till vem den ska återlämnas om den till exempel har sprungit bort. Det finns också en möjlighet för båda parter (överlåtare och fodervärden) att stå som "ägare" i SKKs register.


Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.