Vårt medlemsregister administreras av SKK kansli, är vi fråntagna ansvar då?

Nej, klubben är alltid de som är personuppgiftsansvariga men i och med att SKKs kansli administrerar medlemskapen kommer delar av GDPR reglerna om t.ex. information till personen som behandlingen avser täckas in, personbiträdesavtal tecknas m.m,
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.