Renrasig hund eller blandras?

En renrasig hunds temperament, utseende och övriga egenskaper är lättare att förutsäga än en blandras. Hos en del blandrasvalpar är väldigt många olika hundar inblandade vilket kan göra det svårt att förutsäga hur hunden blir storleksmässigt och temperamentsmässigt.

Hos de renrasiga hundarna finns i många fall hälsoprogram för att få bukt med ärftliga sjukdomar. De flesta blandrasers föräldrar är inte undersökta med avseende på eventuell höftledsdysplasi, armbågsledsartros med mera. Om man således parar två olika hundraser med varandra, där bägge raser är benägna att utveckla samma ärftliga sjukdom, är risken i vissa fall större att man får en defekt valp än om man hade köpt en renrasig valp där föräldrarna är undersökta och utan anmärkning.

Det finns inget som säger att inte en blandrashund kan bli en lika trevlig och frisk kamrat som en renrasig hund. Uppfödningen av blandrashundar är dock inte kontrollerad av SKK eller någon myndighet, varför det många gånger kräver mer kunskap av valpköparen att köpa en blandras eller oregistrerad hund.
Svenska Kennelklubben (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.