Varför blir det så många fodervärdsavtalstvister?

Det är vanligt att det beror på att parterna inte har satt sig in i vad fodervärdsavtalet innebär.

Fodervärden kanske inte har insett att denne ska lämna ifrån sig tiken för valpning i 10–12 veckor. En annan anledning till oenighet kan vara att fodervärden inte anser att hunden lämpar sig för avel, men uppfödaren vidhåller och hon/han är den som bestämmer. Grunden kan också vara att uppfödaren har för höga förväntningar på hur fodervärden ska ta hand om hunden. Uppfödaren kanske anser att den hålls i för högt hull eller att pälsen inte sköts som den ska, men detta måste uppfödaren acceptera. 

Det är viktigt att både överlåtare och fodervärd är medvetna om att fodervärdsavtalet på så sätt innebär inskränkningar i förfoganderätten för båda parter.Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.