Varför anmäler inte veterinären id-märkta katter till DjurID.se?

Vi ser gärna att veterinärerna ombesörjer inrapporteringen av id-märkta katter till registret, och det är många veterinärer som också gör det.

Andra känner att deras tid inte räcker till ökad administration, och väljer därför att istället lämna blanketten till kattägaren för att själv skicka in den.

Kattägaren har ofta fullt upp med sin nya katt, och i glädjen över denna kan detta lätt glömmas bort.

Så det bästa vore att veterinärerna tog hand om inrapporteringen, men i slutänden är det upp till varje veterinär att avgöra utifrån deras egen situation.


Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.