Valberedningars arbete

Är det förenligt med SKKs stadgar, att en ordförande styr upp valberedningens val, av nya och gamla styrelseledamöter.

Som invald i en valberedning. Kan man helt avstå att medverka? man är 1 av 3 och mycket viktig för demokratin

Kommentarer

 • Hej,

  Om du avser styrelsens ordförande så ska denne inte försöka påverka valberedningens förslag. Valberedningen bör, om den upplever att den utsätts för påtryckningsförsök, meddela klubbens revisorer.

  En förtroendevald person har alltid rätt att lämna sitt uppdrag under pågående mandattid.
 • Vad händer om en förtroendevald person avgår innan årsmötet? Blir posten vakant fram tills årsmötet eller ska valberedningen föreslå ngn annan innan och vad händer för personen är inte vald?

  Kerstin
 • Hej Kerstin,

  Har nu fått hjälp av föreningskommittén att svara och skickar även med en länk till frågebanken ifall ni får ytterligare frågor.

  Följande fråga gällande din fråga finns i Föreningskommitténs frågebank enligt nedan:

  Ledamot avgår i förtid
  Fråga: Av årsmötet vald sekreterare avgår före sin mandattids utgång. Styrelsen sätter in en av suppleanterna som sekreterare. Är detta korrekt eller måste klubben kalla till extra årsmöte/medlemsmöte för att där formellt välja in en av suppleanterna eller annan person?
  Svar: Formellt skall extra årsmöte kallas. Mer praktiskt är att annan person i styrelsen tillsätts fram till ordinarie årsmöte. Detta gäller, av kostnadsskäl, i synnerhet om det endast är kort tid kvar fram till ordinarie årsmöte.

  Svaret avser personval. Att en ledamot avgår i förtid saknar betydelse om det finns en suppleant som kan vara med och fatta beslut fram till nästa ordinarie årsmöte. Om det är en person med specialistkunskaper kan styrelsen adjungera en person som sakkunnig fram till nästa årsmöte. Den personen får dock inte vara med och fatta beslut då den inte är vald av årsmötet.

  Svaret på er fråga blir då att styrelsen försöker lösa vakansen fram till nästa årsmöte. Valberedningen blir däremot inblandad om styrelsen anser att nya personval behöver genomföras och att det därmed behöver utlysas ett extra årsmöte.

  Trevlig helg!
  Veronica Medlemsservice
 • Om valberedningen lämnat ett förslag på val inför års-/klubbmöte till styrelsen kan sittande styrelse föreslå en annan person än den som valberedningen föreslaget? Kan man då ha både styrelsens förslag och valberedningens förslag och att detta avgörs genom röstning på års-/klubbmötet
  Eva
 • Hej Eva,

  Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater till styrelsen, det gäller även styrelsemedlemmar eftersom de alltid är medlemmar i klubben.

  Lycka till med Årsmötet!
  Annika Medlemsservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.