Vad innebär koppeltvång och var får min hund vara lös?

Reglerna för hur hund ska hållas varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller för hundhållning kan det vara lämpligt att du kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor för att få information om vilka regler som gäller. Anvisningarna finns i den lokala ordningsstadgan.

I jaktlagen och jaktförordningen finns också en del som berör hundar. Bland annat nämns där att hund under tiden 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Detta innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. Regeringen kan också meddela föreskrifter som avviker från detta och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.

Rent generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat, även om inte koppeltvång föreligger.

I vissa områden råder alltid koppeltvång (oavsett hur bra lydnad du har på din hund) och på vissa platser totalt hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Information om detta framgår av broschyren du erhåller från Miljö- och Hälsa.
Svenska Kennelklubben Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.