Vad innebär fodervärdsavtalet?

Fodervärdsavtalet innebär att en uppfödare överlåter en hund utan att erhålla kontant ersättning. Hunden avbetalas istället genom att uppfödaren behåller avelsrätten och eventuellt också prov-, tävling- och utställningsrätten. 

För en hanhund gäller det antal kullar som överlåtaren och fodervärden kommer överens om i avtalet, dock maximalt sex (6) stycken.För tik gäller att överlåtaren har rätt till maximalt två (2) valpkullar. Oavsett om uppfödaren/överlåtaren har utnyttjat sina rättigheter eller inte, gäller avtalet som längst tills att tiken eller hanen uppnått sju (7) års ålder, alternativt att stipulerad avtalstid om fem (5) år uppnåtts. 

Enligt fodervärdsavtalet från 2016 innebär detta att om en valp på åtta (8) veckor sätts ut på foder så gäller avtalet, förutsatt att antalet kullar enligt avtalet ej tagits, som längst fem år efter avtalets undertecknande. (undantaget Cavalier King Charles spaniel som har sju års avtalstid). Om hunden däremot är två år eller äldre när den sätts ut på foder gäller avtalet som längst till dess att hunden fyller sju. Har tiken haft sina avtalade två kullar innan hon fyllt sju år eller innan fem år gått från avtalets undertecknande övergår hon i fodervärdens ägo så snart dessa kullar är födda och valparna blivit gamla nog att lämna tiken. Detsamma gäller när hanhunden har uppfyllt sitt valpkullsantal.  


Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.