Vad gör du om fodervärden vägrar lämna ut hunden?

Fodervärden är skyldig att hålla hunden tillgänglig så att överlåtaren kan nyttja sina rättigheter i enlighet med avtalet. Om du anser att fodervärden bryter mot avtalet, genom att vägra att lämna ut hunden, kan du begära handräckning hos Kronofogden eller vända dig till tingsrätten för att ansöka om att häva avtalet och återfå hunden.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.