Vad gäller vid utställning och tävling för en medicinskt kastrerad hanhund?

  • Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. Detta gäller både på officiell och inofficiell utställning och tävling.
  • Efter medicinsk kastrering gäller 6 månaders karenstid, karensen börjar gälla efter verkningstiden. Det vill säga: verkningstiden (som är 6-12 månader, kontrollera tillverkarens information) + 6 månaders karens.
                                                             
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.