Vad gäller vid betalning av handpenning?

I vissa fall vill uppfödaren att köparen ska betala en handpenning när denne vill boka/tinga en valp och då är det viktigt att:

  • SKKs köpeavtal används (endast för SKK registrerade uppfödare)
  • Att det framgår att det är en specifik valp/hund som avses
  • Inga andra avgifter ska belasta köparen
Om det handlar om att erlägga en avgift för att stå i kö för köp av hund ska det likställas som handpenning och hanteras enligt ovanstående. Ibland används andra formuleringar med samma betydelse och det kan vara köavgift, tingningsavgift, intresseavgift och visningsavgift.

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig och det kan bli nödvändigt att häva avtalet, vad händer då?

Säljaren/uppfödaren vill av någon anledning häva avtalet
Om ni upprättat SKKs köpeavtal kan uppfödaren inte häva köpet utan att bryta mot SKKs grundregler, såvida inte valpen visar sig lida av veterinärmedicinskt fel vid besiktningen.

Jag som köpare vill häva avtalet
Säljaren/uppfödaren har rätt att förbehålla sig en på förhand bestämd summa om en köpare väljer att häva ett avtal om konsumentköp. Om rutan för ja är ikryssad och du har skrivit under avtalet får du anses ha varit informerad om att handpenningen är förverkad vid hävning av köpet. Om ingen på förhand summa har beslutats om har säljaren alltid rätt att behålla summa som motsvarar säljarens förlust av att du som köpare har avbeställt. Ett sådant belopp kan vara motsvarande besiktningskostnad, ny annonskostnad, foder om hunden måste stanna kvar längre och inte flyttar som planerat, försäkringspremie etc.

Detta gäller när valpköparen är konsument, om valpköparen är uppfödare så gäller köplagen.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.