Vad gäller vid betalning av handpenning?

I vissa fall vill uppfödaren att köparen ska betala en handpenning när denne vill boka/tinga en valp och då är det viktigt att:

  • SKKs köpeavtal upprättas (endast för SKK registrerade uppfödare)
  • Att handpenningen avser en specifik valp/hund och att det uttryckligen anges vilken valp/hund som avses
  • Handpenningen inte överstiger 15% av den totala köpeskillingen
Observera att det inte är tillåtet att ta handpenning eller övrig avgift (köavgift, tingningsavgift, intresseavgift, visningsavgift) för en icke identifierbar valp. Enligt SKKs regler och avtal är det således inte möjligt att erlägga handpenning för en valp som inte är född.

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig och det kan bli nödvändigt att häva avtalet, vad händer då?

Säljaren/uppfödaren vill häva avtalet
Om ni upprättat SKKs köpeavtal kan uppfödaren inte häva avtalet utan att begå avtalsbrott och samtidigt bryta mot SKKs grundregler, såvida inte valpen visar sig lida av ett väsentligt veterinärmedicinskt fel vid besiktningen.

Köparen vill häva avtalet
Enligt 7 kap 3 § konsumentköplagen har en köpare alltid rätt att avbeställa varan (hunden) innan den har avlämnats. Säljaren/uppfödaren har dock rätt att förbehålla sig en på förhand bestämd summa om en köpare väljer att häva ett avtal om köp. Om rutan för ja är ikryssad på avtalet avseende att handpenningen är förverkad vid köparens avbeställning har säljaren rätt att behålla handpenningen, förutsatt att avbeställning inte sker för att valpen fått en anmärkning på veterinärbesiktningsintyget. Om ingen summa har beslutats på förhand har säljaren rätt att kräva ersättning för faktiska kostnader som uppstått till följd av köparens avbeställning. Dessa kostnader måste kunna styrkas med erforderligt underlag. 


Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.