Vad gäller om fodervärdshunden är olämplig för avel?

Om det visar sig att en hund som överlåtits med fodervärdsavtal inte ska användas i avel, kan överlåtaren skriva över äganderätten till fodervärden i förtid. På baksidan av fodervärdsavtalet finns sedan 2016 en ruta för överlåtelse. Denna ruta kryssas i, parterna signerar med datum och sina båda underskrifter på båda kopiorna av ursprungsavtalet. 

Det finns ingen vits med att överlåtaren behåller avelsrätten till en hund som inte ska användas i avel, såvida uppfödaren inte även innehar utställnings- och/eller prov- och tävlingsrätten och vill fortsätta att använda hunden till detta.


Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.