Vad betyder "behandla en personuppgift"?

När man pratar om GDPR och personuppgifter dyker frasen "behandla en personuppgift" upp ofta och med det menar man alla typer av åtgärder man kan vidta med personuppgiften. Det kan vara insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring av uppgifter men även utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt.
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.