Vad är SKKs policy när tjuvparning med en för ung tik sker?

Det framgår av SKKs grundregler att tik ska vara fyllda 18 månader för att användas i avel. Praxis inom SKK är dock att inte straffa valparna och valpköparna genom att inte tillåta registrering vid överträdelser av SKKs regelverk. Valparna registreras därför och kan således säljas med stamtavla.

Uppfödaren/tikägaren får däremot redogöra för varför en överträdelse av SKKs grundregler skett. Utifrån detta svar fattar Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén beslut, vanligen godtas förklaringen om det är första gången uppfödaren/tikägaren brutit mot regelverket men bedömning görs i varje enskilt fall. En överträdelse kan också innebära att en uppfödare anmäls till SKKs Disciplinnämnd.
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.