Vad är ett dolt fel?

Hej!
Jag har precis köpt en valp och min uppfödare informerade mig om att hon har en försäkring för dolda fel som skulle kunna inträffa i framtiden. Vad betyder det och vad klassas som dolda fel på hundar?

Kommentarer

 • Hej Lisa!
  Tack för din fråga!
  Att uppfödaren har tecknat en försäkring för dolda fel innebär att du som köpare är tryggad en ersättning från försäkringsbolaget vanligen motsvarande inköpspriset ifall hunden visar sig behäftad med dolt fel.
  Uppfödaren har ett ansvar i tre (3) år från leveransdagen för dolda fel.

  Ett dolt fel är ett fel som finns vid leveransen men som visar sig först senare och som också påverkar hundens funktion eller hälsa som sällskapshund. Exempel på dolda fel är renal dysplasi (njurar), porta cava shunt (hålrum hjärta eller lever) och juvenil demodex (hårkvalster).

  Beroende på vilket dolt fel hunden lider av kan det bli aktuellt med avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet.

  Det är behandlande veterinär som först och främst avgör om felet ska anses som dolt eller ej. Ett dolt fel ska reklameras till säljaren inom skälig tid från det att du märkte eller borde ha märkt felet. En reklamation är ett meddelande till säljaren om att hunden är felaktig samt på vilket sätt. Om hunden lider av ett väsentligt dolt fel har köparen rätt att häva köpet. Ett väsentligt dolt fel innebär att felet inte går att avhjälpa eller att avhjälpande inte kommer ifråga för att avhjälpandekostnaderna vida överstiger hundens värde. Hävning innebär att prestationer ska återgå, det vill säga att hunden ska återlämnas till säljaren/uppfödaren i utbyte mot full återbetalning av köpeskillingen.
  Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.