Kan jag ha fodervärdshunden försäkrad via uppfödarförsäkring?

Är det okej att jag som överlåtare/uppfödare har fodervärdshunden försäkrad på min uppfödarförsäkring under själva avtalstiden men att fodervärden betalar premien för försäkringen till mig?

Det är okej att ha fodervärdshunden försäkrad på din uppfödarförsäkring under själva avtalstiden men att fodervärden betalar premien för försäkringen till dig. Det ni bör göra är att upprätta en bilaga till fodervärdsavtalet där överenskommelsen specificeras för att undvika att hamna i framtida tvist där ord står mot ord. Det har hänt att uppfödarens försäkringsskydd slagit i taket, eller att ena parten inte betalat premien trots avtalet. Det är därför viktigt med en bra dialog och att man är införstådd med vad försäkringen ersätter och att den är aktiv.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.