Uppfödare, behöver du registrera din anläggning på Jordbruksverket?

Den nya EU-förordningen Animal Health Law, även kallad djurhälsoförordningen, börjar att tillämpas i Sverige den 21 april 2021. Då ska den som driver kommersiell verksamhet med djur ha registrerat sin anläggning hos Jordbruksverket. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar.

Vem behöver registrera anläggning?
Du behöver registrera anläggning om du föder upp tre eller fler valpkullar per år eller säljer och skickar hundar utomlands. Du kan också behöva registrera anläggning om du tar emot inackorderingar eller hyr ut hundar. Den som driver anläggningen ska registrera den även om ägaren är en annan person.

Registrera anläggning om du:

  • Föder upp tre eller fler kullar per år
  • Säljer och skickar hundar utomlands
  • Mot betalning hyr eller lånar ut (upplåter) tre eller fler hundar per år
  • Mot betalning tar emot (förvaring och utfodring) fyra eller fler hundar

För mer info, läs här på SKKs hemsida.

På sidan finns även länk till Jordbruksverkets hemsida där du kan registrera din anläggning.

                                                
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.