Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Tvister avseende köpeavtal med bibehållen avelsrätt

Vilka är de vanligaste orsakerna till tvister om köpeavtal med bibehållen avelsrätt?

Svenska Kennelklubben Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Den vanligaste anledningen till oenighet är frågan om äganderätten. Uppfödaren har inte klart för sig att köparen har äganderätten redan från dag ett och att detta kan innebära vissa problem när uppfödaren vill använda sin avelsrätt. På köparsidan kan många bli förvånade över att hunden måste vara borta för såväl hälsoundersökningar som parning/valpning. Oftast beror oenigheter på att parterna inte har satt sig in i vad avtalet egentligen innefattar.

  En annan anledning till osämja kan vara att köparen inte anser att hunden lämpar sig för avel medan uppfödaren vidhåller att det är han/hon som avgör detta. Orsaken kan också vara att uppfödaren har för höga förväntningar på hur köparen ska ta hand om hunden. Uppfödaren kanske anser att den hålls i för högt hull, att pälsen inte sköts som den ska. Här gäller det att komma ihåg att det faktiskt är köparen som äger hunden.

  Svenska Kennelklubben
 • Hej! Min mamma skrev på ett köpeavtal juni 2014 för en hund med bibehållen avelsrätt. Mamma hörde av sig när tiken löpte första gången efter att köpeavtalet upprättades (tiken föddes redan i aug 2012). Mamma vill egentligen inte lämna ifrån sig tiken och vill utnyttja möjligheten att enligt avtalet betala resterande 50% upp till fullt pris till säljaren, se bifogat utsnitt av avtalet.

  Av säljaren har vi blivit informerade om att det finns ett nytt standardavtal sedan 2012 där möjligheten att betala resterande 50% inne längre finns med. Men visst är det så att det är vårt skrivna avtal med de gamla avtalsvillkoren som gäller oavsett det nya standardavtalet (som inte användes vid avtalsskrivandet)?

  Bifogad fil:

  Camilla Johansson
 • Hej Camilla!

  Mycket riktigt så finns det sedan revideringen år 2012 inte längre någon möjlighet för köparen att köpa loss avelsrätten från säljaren, såvida inte parterna är överens om detta. Uppfödaren har här använt fel avtal då denne skulle ha använt sig av vårt köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt från år 2012, därmed inte sagt att avtalet är ogiltigt utan det gäller mellan avtalsparterna. Pacta sunt servanda (avtal ska hållas) är en grundläggande princip inom svensk avtalsrätt och parterna är givetvis bundna av villkoren som följer av det avtal som har använts vid köpet.

  Möjligheten för köparen att lösa avelsrätten genom att betala resterande 50 procent upp till fullt pris till säljaren följer av punkt 8 på baksidan av avtalet från år 2006, vilket enligt givna förutsättningar och bifogad fil är det avtal som uppfödaren och din mamma har använt.

  Mikaela Juridiska
 • Hej.
  Har en tik på snart 2 år på halvfoder. Enl avtal ska uppfödaren ha en kull på henne.

  Jag behöver hjälp med att komma i kontakt med någon inom SKK då jag från andra valpköpare fått till mig att denna kvinna blivit anmäld både till skk och ls. Hon har även blivit av med några av sina hundar nu... Jag får ingen kontakt med henne och har inte fått sen september...

  Hoppas ni kan hjälpa mig!

  Mvh Michaela

  Michaela
 • Hej Michaela

  Avtal ska hållas vilket betyder att avtalet mellan dig och uppfödaren är giltigt även om uppfödaren av någon anledning har blivit anmäld till SKK eller LS. Att du inte kan få kontakt med uppfödaren kan knappast belasta dig. Om uppfödaren har flyttat, bytt nummer eller mejladress ligger det i dennes intresse att informera dig om detta. Du kan alltid ringa till oss på vår juridiska rådgivning (för medlemmar) om du har fler funderingar.

  Agneta Juridiska
 • HUR kan du ens skriva så? Att det "kan knappast belasta dig"???

  Tråkigt bemötande. Tänker re vidare i detta utan er, som jag trodde man kunde finna ett stöd hos.

  Michaela
 • Hej Michaela

  Jag tror att du missförstått mitt svar. Enligt köpeavtalet med bibehållen avelsrätt har du en skyldighet att kontakta säljaren när tiken löper, om du inte gör det innebär det ett avtalsbrott enligt avtalstexten. När jag skriver att det inte ska belasta dig är det i enlighet med avtalstexten, dvs, att du inte kan nå uppfödaren, trots att du försöker, ska inte innebära att du anses bryta mot avtalet genom att inte meddela att tiken löper.

  Jag hoppas att jag nu uttryckt mig tydligare. Som jag skrev är du också välkommen att kontakta den juridiska rådgivningen för medlemmar om du vill ha ett mer personligt och utförligt svar.

  Agneta Juridiska
 • När jag köpte min flatcoated tik så kom uppfödaren och jag överens om att hon skulle få ta en kull på henne. Vi har inget skrivet avtal utan endast muntligt. Nu är det så att tiken som blir 3 år nu har ett medfött navelbråck. Och jag hävdar nu att tiken ska inte användas i avel pga denna defekt som är ärftlig och utsätter tiken för en risk då det är en försvagning i bukväggen. Jag har varit i kontakt med andra uppfödare för att höra deras åsikter, olika veterinärer samt ras klubben.... alla säger att man inte ska avla på tik med navelbråck, rasklubben går på skk:s policy.
  Nu min fråga....kan jag neka uppfödaren att ta en kull med motiveringen att hon har en ärftlig defekt och att jag inte vill utsätta min tik för risken. Jag har ju betalat för tiken fullpris så hon är min helt och fullt.

  Eva
 • Hej Eva!

  Muntliga avtal gäller såväl som skriftliga, dock ställer vi som organisation vissa krav på våra uppfödare. Exempelvis får man inte teckna låneavtal i samband med att man säljer en valp. Låneavtal för tik får tecknas tidigast vid 18 månaders ålder. Om du har erlagt fullt pris för din tik och uppfödaren insisterar på att få använda den i avel tycker jag att du ska kontakta vår uppfödar- och kennelkonsulentkommitté (UKK). Kontaktuppgifter till sekreteraren finns på skk.se.

  Vad gäller navelbråck finns det ett policyuttalande från Avelskommittén på skk.se. Se nedan:

  "Medfött navelbråck

  Ur protokoll AK 3/2000, 22 maj 2000.

  § 85/125 Medfött navelbråck

  Medfött navelbråck är en genetisk belastning.

  Det kan generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller inte behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och genetiska bredd. Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel."

  Storleken på navelbråcket har således betydelse såväl som rasspecifika prioriteringar. Om navelbråcket är stort ska tiken inte användas i avel, är det litet kan rasspecifika prioriteringar avgöra om tiken bör gå i avel eller ej.

  Men till att börja med, om du erlagt fullt pris och uppfödaren insisterar, kontakta UKK.

  Agneta Juridiska
 • Hej
  Jag är uppfödare och har en tik hos fodervärd med bibehållen avelsrätt.Avtalet skrevs 2015 så är av den version som var giltig då. Nu vill fodervärden köpa loss hunden då de inte vill släppa henne ifrån sig för en kull. Hur räknar man då? Är det enbart resterande köpeskilling som ska erläggas eller räknar man in någon kompensation för utebliven kull? Hur beräknas detta då? Någon schablon att utgå från? Vad ska man tänka på?
  Eva
 • Hej Eva!

  SKK har ingen schablonberäkning för detta utan du får ta ledning av avtalsvillkoren. Under punkt 8 andra stycket andra meningen framgår följande: "Skadeståndet omfattar ersättning för hundens värde, ersättning för erlagda kostnader samt ersättning för uteblivna intäkter." Du har således rätt till såväl återstående köpeskilling, utgifter för eventuella hälsoundersökningar, utställningsanmälningar, resor till dessa samt veterinär och uteblivna intäkter. Det bästa är att komma överens om ett skäligt belopp så att ni båda blir nöjda och du slipper gå vägen över domstolsbeslut. Minst resterande köpeskilling och täckning för samtliga utgifter och sedan kanske lite därutöver då du inte får några intäkter. Dock, hade du sålt hunden hade du inte fått såväl intäkter som köpeskilling.

  Ni använder det befintliga avtalet (baksidan längst ner) när ni gör klart överenskommelsen. Dvs ni stryker återköp, fyller i datum, underskrifter och belopp. Givetvis undertecknar du ingenting innan du erhållit pengarna.

  Har du ytterligare frågor är du välkommen åter.
  Agneta Juridiska

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.