Till senaste kommentaren

Vilka är de vanligaste orsakerna till tvister om köpeavtal med bibehållen avelsrätt?

Den vanligaste anledningen till oenighet är frågan om äganderätten. Uppfödaren har inte klart för sig att köparen har äganderätten redan från dag ett och att detta kan innebära vissa problem när uppfödaren vill använda sin avelsrätt. På köparsidan kan många bli förvånade över att hunden måste vara borta för såväl hälsoundersökningar som parning/valpning. Oftast beror oenigheter på att parterna inte har satt sig in i vad avtalet egentligen innefattar.

En annan anledning till osämja kan vara att köparen inte anser att hunden lämpar sig för avel medan uppfödaren vidhåller att det är han/hon som avgör detta. Orsaken kan också vara att uppfödaren har för höga förväntningar på hur köparen ska ta hand om hunden. Uppfödaren kanske anser att den hålls i för högt hull, att pälsen inte sköts som den ska. Här gäller det att komma ihåg att det faktiskt är köparen som äger hunden.

Svenska Kennelklubben (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej! Min mamma skrev på ett köpeavtal juni 2014 för en hund med bibehållen avelsrätt. Mamma hörde av sig när tiken löpte första gången efter att köpeavtalet upprättades (tiken föddes redan i aug 2012). Mamma vill egentligen inte lämna ifrån sig tiken och vill utnyttja möjligheten att enligt avtalet betala resterande 50% upp till fullt pris till säljaren, se bifogat utsnitt av avtalet.

  Av säljaren har vi blivit informerade om att det finns ett nytt standardavtal sedan 2012 där möjligheten att betala resterande 50% inne längre finns med. Men visst är det så att det är vårt skrivna avtal med de gamla avtalsvillkoren som gäller oavsett det nya standardavtalet (som inte användes vid avtalsskrivandet)?

  Bifogad fil:

 • Hej Camilla!

  Mycket riktigt så finns det sedan revideringen år 2012 inte längre någon möjlighet för köparen att köpa loss avelsrätten från säljaren, såvida inte parterna är överens om detta. Uppfödaren har här använt fel avtal då denne skulle ha använt sig av vårt köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt från år 2012, därmed inte sagt att avtalet är ogiltigt utan det gäller mellan avtalsparterna. Pacta sunt servanda (avtal ska hållas) är en grundläggande princip inom svensk avtalsrätt och parterna är givetvis bundna av villkoren som följer av det avtal som har använts vid köpet.

  Möjligheten för köparen att lösa avelsrätten genom att betala resterande 50 procent upp till fullt pris till säljaren följer av punkt 8 på baksidan av avtalet från år 2006, vilket enligt givna förutsättningar och bifogad fil är det avtal som uppfödaren och din mamma har använt.

 • När jag köpte min flatcoated tik så kom uppfödaren och jag överens om att hon skulle få ta en kull på henne. Vi har inget skrivet avtal utan endast muntligt. Nu är det så att tiken som blir 3 år nu har ett medfött navelbråck. Och jag hävdar nu att tiken ska inte användas i avel pga denna defekt som är ärftlig och utsätter tiken för en risk då det är en försvagning i bukväggen. Jag har varit i kontakt med andra uppfödare för att höra deras åsikter, olika veterinärer samt ras klubben.... alla säger att man inte ska avla på tik med navelbråck, rasklubben går på skk:s policy.
  Nu min fråga....kan jag neka uppfödaren att ta en kull med motiveringen att hon har en ärftlig defekt och att jag inte vill utsätta min tik för risken. Jag har ju betalat för tiken fullpris så hon är min helt och fullt.

 • Hej Eva!

  Muntliga avtal gäller såväl som skriftliga, dock ställer vi som organisation vissa krav på våra uppfödare. Exempelvis får man inte teckna låneavtal i samband med att man säljer en valp. Låneavtal för tik får tecknas tidigast vid 18 månaders ålder. Om du har erlagt fullt pris för din tik och uppfödaren insisterar på att få använda den i avel tycker jag att du ska kontakta vår uppfödar- och kennelkonsulentkommitté (UKK). Kontaktuppgifter till sekreteraren finns på skk.se.

  Vad gäller navelbråck finns det ett policyuttalande från Avelskommittén på skk.se. Se nedan:

  "Medfött navelbråck

  Ur protokoll AK 3/2000, 22 maj 2000.

  § 85/125 Medfött navelbråck

  Medfött navelbråck är en genetisk belastning.

  Det kan generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller inte behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och genetiska bredd. Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel."

  Storleken på navelbråcket har således betydelse såväl som rasspecifika prioriteringar. Om navelbråcket är stort ska tiken inte användas i avel, är det litet kan rasspecifika prioriteringar avgöra om tiken bör gå i avel eller ej.

  Men till att börja med, om du erlagt fullt pris och uppfödaren insisterar, kontakta UKK.

  Agneta Juridiska
 • Hej
  Jag är uppfödare och har en tik hos fodervärd med bibehållen avelsrätt.Avtalet skrevs 2015 så är av den version som var giltig då. Nu vill fodervärden köpa loss hunden då de inte vill släppa henne ifrån sig för en kull. Hur räknar man då? Är det enbart resterande köpeskilling som ska erläggas eller räknar man in någon kompensation för utebliven kull? Hur beräknas detta då? Någon schablon att utgå från? Vad ska man tänka på?
 • Hej Eva!

  SKK har ingen schablonberäkning för detta utan du får ta ledning av avtalsvillkoren. Under punkt 8 andra stycket andra meningen framgår följande: "Skadeståndet omfattar ersättning för hundens värde, ersättning för erlagda kostnader samt ersättning för uteblivna intäkter." Du har således rätt till såväl återstående köpeskilling, utgifter för eventuella hälsoundersökningar, utställningsanmälningar, resor till dessa samt veterinär och uteblivna intäkter. Det bästa är att komma överens om ett skäligt belopp så att ni båda blir nöjda och du slipper gå vägen över domstolsbeslut. Minst resterande köpeskilling och täckning för samtliga utgifter och sedan kanske lite därutöver då du inte får några intäkter. Dock, hade du sålt hunden hade du inte fått såväl intäkter som köpeskilling.

  Ni använder det befintliga avtalet (baksidan längst ner) när ni gör klart överenskommelsen. Dvs ni stryker återköp, fyller i datum, underskrifter och belopp. Givetvis undertecknar du ingenting innan du erhållit pengarna.

  Har du ytterligare frågor är du välkommen åter.
  Agneta Juridiska
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.