Vad gäller om jag tingat en valp?

Hej!
Jag har tingat en valp hos en uppfödare och betalat en handpenning enligt överenskommet, där framgår det även vilken valp som tingats. Inget avtal har dock skrivits.

Nu har uppfödaren ändrat sig och vill behålla den valpen själv. Nu erbjuder uppfödaren istället en annan valp. Kan uppfödaren göra så?

Kommentarer

  • Hej Ewa och tack för din fråga!

    Inledningsvis kan sägas att SKK har ett krav på att man ska upprätta SKK:s köpeavtal när man som säljare tar ut handpenning och även när man som köpare erlägger handpenning. Följaktligen borde ett sådant ha upprättats då du erlade handpenningen. Anledningen till detta är att tydliggöra för båda parter att ett bindande köp har uppstått. Vidare är det också en förutsättning för att kunna ta ut handpenning att den avser en specifik valp. Det framgår dock av förutsättningarna i din fråga att du har tingat en specifik valp samt erlagt handpenning för denna. Jag tolkar det därför som att det har varit möjligt att identifiera valpen samt att såväl du som säljaren har förstått vilken specifik valp som du har tingat.

    Av vad du skriver framgår att ni inte har upprättat något köpeavtal samt att säljaren nu ändrat sig och vill sälja en annan valp till dig. Att ni inte har upprättat ett skriftligt avtal betyder inte per automatik att ni inte har träffat någon bindande överenskommelse om att du ska få köpa valpen i fråga. I svenskt rättssystem gäller principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Eftersom jag inte har närmre insikt i exakt hur er korrespondens har sett ut och eftersom SKK tyvärr inte tolkar några andra avtal än sina egna, så är det svårt att med säkerhet säga huruvida säljarens löfte till dig betyder att denne är bunden av att sälja den tingade valpen till dig, även då det faktum att handpenning har erlagts till viss mån talar för det. Det är den som påstår ett avtals existens som bär bevisbördan för detta, varför det kan vara svårt för dig att styrka att något muntligt avtal har träffats. I sista hand fastställs avtals giltighet eller ogiltighet av domstol.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.