Renmarksutredningen

Att samsas är vägen framåt

I den här andan har Svenska Kennelklubben gjort en hemställan till landsbygdsministern kopplad till den renmarksutredning som pågår.

SKK vill värna den svenska traditionen att kunna samsas om våra naturresurser i Sverige, en tradition som på många sätt är unik, i och med vår allemansrätt.

En stor del av Svenska Kennelklubbens medlemmar bor och verkar inom de aktuella områdena.

Frånvaron av möjligheter att träna hundarna riskerar att minska intresset för många hundraser och det riskerar även att få konsekvenser för samhället och näringslivet i området.
  • Möjligheten att få duktiga trafikeftersökshundar inom Nationella Viltolycksrådet kommer försvåras då jakt på mark med tillgång på exempelvis björn skulle begränsas avsevärt.
  • Avelsutvärdering och rekrytering av brukshundar för tjänstehundsbruk inom Försvaret samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap kommer väsentligt att försvåras.
  • Begränsad tillgång på snösäkra områden påverkar i allra högsta grad våra draghundar, de klubbarna har redan idag svårt att hitta lämpliga platser för sina tävlingar.
Vi tror att en förutsättning för en levande landsbygd är att alla boende och tillresta kan ta del av det friluftsliv som Sverige erbjuder. Hunden är för många ett viktigt inslag när de utövar sitt friluftsliv.

               

Läs hemställan i sin helhet
Svenska Kennelklubbens hemställan gällande Renmarksutredningen

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.