Till senaste kommentaren

Räknas HD som dolt fel? Är uppfödaren isåfall ersättningsskyldig?

Min 1,5-åriga hund har måttlig höftledsdysplasi, vilket visade sig på röntgen vid 1 års ålder. Hon fick besvär med hälta några veckor innan ettårsdagen. Hon kommer behöva livslång rehabilitering med simning som kostar ca 800 kr/månad, i framtiden kommer säkerligen även laserbehandling och massagesessioner behövas. Därtill kommer tillhörande veterinärbesök, smärtstillande mediciner och kosttillskott. Jag har räknat löst med att det tillkommer ca 2000 kr/månad utöver förväntade kostnader för hunden pga detta. Räknas detta som ett dolt fel som kan tillskrivas uppfödaren, även om HD inte utvecklas förrän vid 4-10 månaders ålder? Hon kom till mig som 8-veckorsvalp, var inte dolda fel-försäkrad hos uppfödaren och föräldrarna är inte röntgade.

Kommentarer

 • Hej Rette,

  Jag tolkar det som att din hund har HD D (måttlig dysplasi) samt dessutom kliniska besvär av sin HD.

  En säljare som också är uppfödare har ett ansvar i tre år från leveransdagen för så kallade dolda fel. Ett dolt fel är ett fel som fanns redan vid leverans men som visade sig först senare och som också påverkar hundens funktion eller hälsa som sällskapshund.

  Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). För att HD ska klassificeras som ett dolt fel måste sjukdomsorsaken förelegat redan när valpen avhämtades och hunden måste dessutom ha kliniska besvär. Den bedömningen görs i första hand av den undersökande veterinären.

  HD är annorlunda på så vis att det ersätts ur hundens individuella försäkring, oavsett om det konstateras vara ett dolt fel eller inte. I vanliga fall ersätts dolda fel av uppfödarens dolda fel-försäkring (givetvis förutsatt att en sådan försäkring har tecknats av uppfödaren), men HD är alltså ett undantag. Observera att säljaren är ansvarig för dolda fel, oavsett om denne har en dolda fel-försäkring eller inte.

  Av SKKs köpeavtal följer att uppfödaren maximalt är ansvarig för kostnader upp till hundens pris, det vill säga erlagd köpeskilling och givetvis förutsatt att dessa kostnader inte ersatts av hundens individuella försäkring och också är motiverade av veterinärmedicinska skäl.

  Det framgår av förutsättningarna i din fråga att du uppskattat att det med anledning av den måttliga höftledsdysplasi kommer tillkomma kostnader om cirka 2000 kr/månad utöver förväntade kostnader för hunden samt dessutom att hunden kommer behöva livslång rehabilitering med simning. Jag drar därmed slutsatsen att veterinären konstaterat att hunden kommer ha livslånga och kroniska besvär på grund av sin HD. Hundens HD beräknas därmed medföra årliga merkostnader om 24 000 kr per år avseende rehabilitering, medicinering och specialkost. Hunden kommer, enligt nuvarande prognos, behöva medicinsk behandling under resten av sitt liv. Skulle hunden leva i tio år kommer de förväntade merkostnaderna uppgå till 240 000 kr. De förväntade merkostnaderna är inte sådana som en hundägare rimligen kan beräknas ta på sig (jfr NJA 2001 s. 65 I och II). Under sådana förhållanden är det inte heller rimligt att säljaren ska vara ersättningsskyldig för sådana kostnader.

  Med vänliga hälsningar,
  Svenska Kennelklubben

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.