Vad skriver jag för pris i köpeavtalet för den parningsvalp jag lämnar till hanhundsägaren?

Du skriver 0 kr i rutan för erlagd köpeskilling, därefter upprättar ni en bilaga till köpeavtalet där ni förtydligar att valpen utlämnas som ersättning för språng och att ingen kontant ersättning utgått för valpen, eller språnget. Vidare förtydligar ni valpens egentliga värde, dvs vad den skulle ha kostat vid en försäljning eftersom många bolag utgår från värdet på köpeavtalet när fullvärdesförsäkring ska tecknas. Detta kan skrivas exempelvis som följer: valpens försäljningsvärde vid avtalstillfället är 12 000 kr. Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.