Motion till årsmöte

Är det tillåtet/rimligt att person lägger ut sin motion på sociala media långt innan årsmöteshandlingarna enl stadgarna offentliggörs för medlemmarna
Eva

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Tack för din fråga.
  Nu har jag undersökt den med föreningskommitténs sekreterare.

  Det finns inget som hindrar att en person lägger ut sin egen motion på sociala medier så länge man följer gällande lagstiftning, ex. GDPR. Personen bör även följa SKKs policy för sociala medier.

   Med vänliga hälsningar
  Annika Medlemsservice
 • Motion till årsmötet

  Måste en motion till årsmötet skickas in till klubbens styrelse per post eller går det lika bra att man skannar den signerade motionen och mejlar den till klubbens styrelse? Om jag inte har en skanner är det ok att signera en motion digitalt eller måste det vara en egenhändig namnteckning?

  Vad gäller, i typstadgan för rasklubbar står nedan som ger utrymme för tolkning då det inte klart framgår hur en motion ska lämnas in:

  "Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast……………."

  Vänligen
  Cecilia
  Cecilia Obitz
 • Hej Cecilia,

  Tack för att du hör av dig.

  Det går bra att sända in motionen digitalt, men den ska senast vid årsmötet lämnas över undertecknad i original.

  Med vänliga hälsningar  Annika Medlemsservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.