Min hund har navelbråck - vad innebär det, kan jag avla på den?

Navelbråck beror på bristande sammanväxning av bukväggen i navelregionen. Navelbråck är vanligare hos vissa raser och är ärftligt betingat. De allra flesta navelbråck medför inga problem för hunden och kan lämnas utan åtgärd. Om navelbråcket är stort eller blir större och hårdare med tiden bör du uppsöka veterinär då hunden eventuellt kan behöva operation. Ett stort navelbråck kan medföra risk för att bukorgan kan tränga ut genom öppningen och hunden bli akut sjuk.
Vem står för veterinärkostnader om det uppstår problem och har jag rätt till ersättning? 

  • Uppfödaren ska informera om navelbråcket i samband med överlåtelsen och därmed får du som köpare information om denna defekt. 
  • Navelbråck brukar framgå i besiktningsintyget från veterinären samt i eventuell bilaga till köpeavtalet, som en defekt. Om säljaren gör ett prisavdrag ska information om detta framgå i bilaga till köpeavtalet. 
  • Säljaren har ingen skyldighet att erbjuda prisavdrag men du som köpare kan avstå från köpet och återfå eventuell erlagd handpenning om du hellre köper en hund utan navelbråck. 
  • Eftersom navelbråcket är ett synligt fel är en eventuell framtida operation köparens ansvar. Då felet fanns redan vid överlåtelsen och före tecknandet av eventuell individuell försäkring kommer operationen inte att ersättas av försäkringsbolaget.
Vad gäller vid avel?
AK- SKK Avelskommitté har gjort ett uttalande om navelbråck, ur protokoll AK 3/2000, 22 maj 2000:

§ 85/125 Medfött navelbråck
Medfött navelbråck är en genetisk belastning.
"Det kan generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller inte behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och genetiska bredd. Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel."

Om navelbråcket är stort och/eller har opererats ska hunden alltså inte användas i avel. För hundar med små navelbråck kan avel i undantagsfall anses motiverat. Här får de rasspecifika avelsstrategierna vara vägledande och ett tips är att ta kontakt med avelskommittén i din rasklubb om du har funderingar på vad som gäller i just din ras.

Blir hundar med navelbråck registrerade i SKK?
Ja.

Kan en hund med navelbråck delta på utställning?
Ja.Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.