Medlemstidning i Specialklubb

Jag undrar om en Specialklubb, här gälller min fråga SvkFur, har någon skyldighet att ge ut medlemstidning i pappersformat trots att det inte finns någonstans i deras stadgar? From 2019 kommer endast Nyhetsbrev att sändas digitalt.
Gill Norberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej,

    Från SKK:s sida finns inget sådant krav. Om det finns ett årsmötesbeslut i klubben om att tidningen ska ges ut i pappersformat så kan styrelsen inte besluta att sluta ge ut tidningen, i så fall krävs ett årsmötesbeslut för att upphöra med utgivningen. Finns inget årsmötesbeslut är det upp till styrelsen att besluta i vilken form utgivningen ska ske.
    Fredrik Juridiska

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.