Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Jag vill ha medlemskap i endast SKK?

Jag vill endast vara medlem i SKK hur blir jag det?

Svenska Kennelklubben Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Du kan inte vara medlem i endast SKK, utan du väljer i så fall att bli medlem i en klubb som ingår i SKK organisationen.

    Svenska Kennelklubben, SKK, är en sk paraplyorganisation där olika klubbar och medlemskap ingår, länsklubbar, specialklubbar (såsom Svenska Brukshundklubben m fl) rasklubbar, verksamhetsklubbar och Sveriges Hundungdom.

    Klubbarna kan ha olika inriktningar och val av klubb styrs av eget intresse och ibland hundras. Klubbarna sköter själva sin verksamhet med hjälp av styrelser som väljs av medlemmarna i respektive klubb, inom ramen för SKKs stadgar och riktlinjer. Medlemsavgifterna bestäms av klubbarna utifrån de faktiska utgifterna klubbarna har utan vinstintresse. Mycket av arbetet ute i klubbarna sker ideellt.

    Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.