Till senaste kommentaren

Kan jag sälja en valp på avbetalning?

Hej!

Vi har fått en valpkull och nu har en köpare hört av sig och vill köpa en valp på delbetalning. De vill betala hälften av summan vid leverans av valpen och hälften av summan en månad senare. Är det bra att dela upp på delbetalning? Och om man gör det, hur ska köpekontraktet se ut då?

Med vänlig hälsning,

Hanna

Kommentarer

 • Hej Hanna,

  SKK avråder generellt från att sälja hund på kredit (avbetalning/delbetalning) eftersom det inte sällan leder till osämja mellan säljare och köpare. Det brukar vara bättre och smidigare om köparen istället lånar pengar av någon närstående för att kunna finansiera hundköpet.

  Om du ändå vill sälja på delbetalning så rekommenderar vi att du upprättar en skriftlig bilaga till köpeavtalet. I bilagan bör du tydligt reglera er särskilda överenskommelse i samband med kreditköpet. Bilagan bör innehålla en avbetalningsplan där det framgår hur mycket köparen ska betala, hur många betalningstillfällen som medges samt när skulden ska vara slutligt betald. Det är viktigt att kredittagarens (köparens) personnummer framgår av dokumentet. Bilagan ska dateras, undertecknas av er båda och ni ska erhålla varsitt exemplar.

  Äganderätten övergår till köparen omedelbart i samband med leveransen. Det är inte tillåtet att skriva någon form av återtagandeförbehåll när man säljer hund på kredit. Du kan alltså inte kräva hunden åter i det fall köparen inte betalar enligt avtalet. Du får då istället vända sig till kronofogden eller tingsrätten med din fordran. Du har inte heller rätt att behålla stamtavlan som någon slags säkerhet, utan den ska överlämnas till köparen i samband med leveransen som vanligt.

  Innan du beviljar en kredit ska du göra en kreditprövning, se 12 § konsumentkreditlagen (2010:1846). Underlåter du detta och det senare visar sig att köparen saknar tillräcklig betalningsförmåga samt att detta skulle ha framgått vid en kreditupplysning, kan det innebära att skulden jämkas till köparens fördel. Skulden kan jämkas ner till 0 kr.

  För mer information om kreditköp, se: www.konsumentverket.se 

  Med vänliga hälsningar,
  Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.