Kennelfullmäktige 2023 - KF


Kennelfullmäktige – 2023

Den 23 – 24 september kommer Kennelfullmäktige hållas i Stockholm.
Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika läns- och specialklubbarna, totalt omkring 200 personer.

Det är under Kennelfullmäktige alla övergripande beslut som rör organisationen fattas. Besluten ligger sedan till grund för Centralstyrelsens arbete under de följande två åren.

På KF kommer det även delas ut Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten.

Länsklubbsfullmäktige, LKF

Fredagen den 22 september kommer Länsklubbarna att ha sitt fullmäktige.
LKF är länsklubbarnas högsta beslutande instans i ärenden som avser frågor som är gemensamma för länsklubbarna. LKF hålls vartannat år.
Svenska Kennelklubben

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.