Karens efter kennelhosta?

Har din hund haft eller umgåtts med hund som haft kennelhosta? När kan man börja tävla igen?

Karenstiden för att kunna tävla med en hund som har haft kennelhosta eller vistas tillsammans med en hund som varit sjuk finner man i de olika tävlingsformernas regelverk. Du kan även finna informationen i våra Utställnings- och championatregler, under allmänna regler punkt 6.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. Hund får inte delta tidigare än två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse.

De allmänna reglerna gäller för alla utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar som anordnas av alla klubbar inom SKKs organisation. Reglerna gäller för både inofficiella och officiella prov/tävlingar.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.