Karens efter kennelhosta?

Har din hund haft eller umgåtts med hund som haft kennelhosta? När kan man börja tävla igen efter kennelhosta?

Karenstiden för att kunna tävla efter att hund haft kennelhosta eller vistas tillsammans med hund som varit sjuk finner man i de olika tävlingsformernas regelverk man kan bl.a. finna informationen i våra Utställnings- och championatregler, under allmänna regler punkt 6.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. Hund får inte delta tidigare än två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse.

De allmänna regler gäller för alla utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar som anordnas av alla klubbar inom SKK organisationen som SKK Länsklubbar, lokala kennelklubbar, specialklubbar, rasklubbar och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Reglerna gäller för både inofficiella och officiella prov/tävlingar.

Svenska Kennelklubben (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.