Kan två delägare gemensamt och tillsammans sätta ut en hund på foder?

Svar ja, detta är okej- förutsatt att det inte försätter fodervärden i en sämre situation än om det enbart hade varit en överlåtare. Det måste således vara tydligt och klart för fodervärden vem av överlåtarna denne i första hand ska vända sig till exempelvis om fodervärden inte kan eller vill ha hunden kvar. Fodervärden ska på intet sätt påverkas av eventuella mellanhavanden mellan delägarna. Man bör i en särskild bilaga till fodervärdsavtalet uppge hur och med vem kontakten företrädesvis ska skötas. Delägarna bör även ha ett delägarskapsavtal sinsemellan sedan tidigare.

Det är viktigt att noggrant gå igenom avtalets villkor så att parterna får en realistisk uppfattning om vilka förväntningar man kan ha på varandra, vad respektive part har för skyldigheter och rättigheter, hur kontakten ska skötas och vem av delägarna fodervärden i första hand ska kommunicera med (t.ex. meddela löp). Det är givetvis tänkbart att detta skulle kunna komma att ändras när en delägare till fullo nyttjat "sina rättigheter" eller om något oförväntat inträffar. Delägarna bör på förhand ha kommit överens om vem som ska bekosta och ombesörja de veterinärundersökningar och övriga krav som krävs för registrering av valpkull. Det är givetvis möjligt för delägarna att dela på dessa kostnader såväl som genomförandet.
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.