Till senaste kommentaren

Kan Entropion klassas som dolda fel?

Hej
Vi har en tik på 1 och 1/2 år som har diagnostiserat Entropion, men min fråga är att det kan räknas som dolt fel? På hennes besiktningsblankett eller veterinärintyg står Ögon U.a. som tolkas som ögonen är friska men efter några månader när tiken blev större började att rinna från båda ögonen och dem verkade irriterad. Vi tog tiken till veterinär för dessa problem plus att hon fick en lite brun fläcka över ögonvitan då var hon 7 månader gammal, veterinär har rekommendera oss droppar för att lindra besvären och vänta till hon har växt färdigt att en operation ska behövas göra i framtiden för att lindra besvären och andra komplikationer som detta kan innebära alltså man ska korta ögonlocken i inre och yttre ögonvinkeln på båda ögon för att minska exponering och minska ögonspringan.
Så nu när tiken har växt färdigt har vi varit igen hos veterinären som är ögonspecialist och har diagnostisera Entropion och dessa ska åtgärdas genom en operation. Då har vi kontakta den försäkring som betalas för dolda fel för att få hjälp med kostnaden men de säger att detta är inget dolda fel för att veterinären som gjorde det första besiktningen upptäckte inte det, jag skriver här citaten av deras förklaring:

"Vi vill meddela att Entropion inte är ett dolt fel. Med ett dolt fel menar vi en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen men som inte har givit symtom eller annars varit känd. Med ett dolt fel menas inte sjukdomar eller defekter som upptäckts eller enligt veterinärmedicinsk bedömning borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen. Om en valp har börjat utveckla Entropion innan den veterinärbesiktigas och säljs som valp så syns det vid veterinärbesiktningen. Entropion är därför inte ett dolt fel" 

Vad jag har läst av sjukdomen är så att det inte alla gånger man upptäcker detta i den första besiktning man gör med valpen och min tik Amanda var då 2 månaders gammal. och vi hämtade henne två dagar efter besiktningen. För mig räknas som ett dolt fel.
Hoppas ni kan hjälpa oss med min älskade Amanda.
Tack
Susana Söderlind Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Susana

  Följande har SKK skrivit om entropion;

  Entropion
  Entropion innebär att ögonlocket är helt eller delvis inrullat. Läs mer om entropion på skk.se, uttalande av SKKs Avelskommitté och vad som gäller vid avel.
  Om entropion:
  Ögats omgivande strukturer, som benämns adnexa, har stor betydelse för ögonlockens utseende. Vid anatomiska överdrifter kan ögonlocken och hårstråna irritera och i värsta fall, skada ögat.

  Förekomsten av entropion är nära förknippad med den stora variationen i utseende hos olika typer av hundar. Risken för entropion ökar vid grund eller öppen ögonhåla, utstående eller djupt liggande ögon, torr eller lymfatisk hud och underhud, alltför rymlig hudkostym, stora tunga kinder och läppar, bred skalle, rynkor i ansiktet samt vid brakycefal skallform.

  Karaktären och graden av entropion varierar från en lindrig anatomisk avvikelse utan klinisk betydelse till ett allvarligt kliniskt sjukdomstillstånd med skador på ögat och konstant, kraftig smärta.

  SRD vägleder
  Anatomiska överdrifter i ögats adnexa kan ge upphov till ögonproblem i flera hundraser och tas därför upp som en punkt i de Särskilda rasspecifika domaranvisningarna, SRD. Anvisningarna har utarbetats av Svenska Kennelklubben, SKK, för att som komplement till rasstandarden vägleda utställningsdomare i bedömningen av om anatomiska förhållanden kan påverka hundars hälsa. Detta område omskrivs i SRD som att ”Alla hundar skall ha sunda, klara ögon utan tecken på irritation”.

  Entropion och hundavel
  Uttalande från SKKs Avelskommitté:
  Nedanstående uttalande är utarbetat på initiativ av SKK och i samverkan mellan genetisk och oftalmologisk sakkunskap och baseras på:
  • Djurskyddslagen med dess förordningar och föreskrifter
  • SKK-organisationens regelverk avseende uppfödning 
  • Veterinär Berit Wallin-Håkanssons omfattande underlag avseende problematiken runt adnexa, sammanställt på begäran av SKK 
  SKKs Avelskommitté har beslutat om följande uttalande:
  Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och välbefinnande. För att minska förekomsten av entropion med eller utan kliniska symptom i en raspopulation, måste avelsarbetet påverka de anatomiska förhållanden som kan leda till entropion. Därför bör hundar med anatomiska förhållanden som ökar risken för entropion inte användas till avel.

  Följande avelshänsyn ska alltid tas vid val av avelsdjur:
  • Det är aldrig försvarbart att använda hund till avel som har kliniska problem av entropion pga. överdrivna anatomiska förhållanden. Inte heller att till avel använda hund som varit föremål för operativa åtgärder med anledning av detta.
  • Om hund med lindrig form av entropion används till avel får det endast ske i begränsad omfattning. Avelsdjur med lindrig form av entropion ska vara fri från kliniska symptom och får endast paras med hund som inte uppvisar någon grad av entropion.
  Enligt SKK är det alltid veterinären som först och främst uttalar sig om huruvida ett fel är dolt eller inte. För att vara ett dolt fel ska felet ha funnits vid överlämnandet men visat sig först senare. Om hunden visade symptom först flera månader senare anser jag inte att felet fanns vid leveransen. Jag skulle i ert fall inte anse att det rör sig om ett dolt fel.

  Agneta Juridiska

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.