Kan jag ha min hund lös?

Koppeltvång eller hundförbud

I vissa områden råder alltid koppeltvång (exempelvis nationalparker) och på vissa platser kan det även råda hundförbud (exempelvis lekplatser och allmänna badplatser).

Tänk på att det också finns platser där du alltid måste ha hunden kopplad, till exempel i offentliga parker och miljöer, naturreservat och på kyrkogårdar.

Reglerna varierar dock från kommun till kommun och du som hundägare är skyldig att ta reda på vad som gäller där du bor eller vistas. Anvisningarna finns i den lokala ordningsföreskriften som du hittar på kommunens hemsida.
Viktiga datum 1 mars-20 augusti

Den 1 mars startar perioden då du behöver hålla din hund under särskilt stor uppsikt när ni är ute i naturen, det regleras i § 16 i lagen om tillsyn om hundar och katter och gäller fram till 20 augusti.

Syftet med lagparagrafen är att skydda de vilda djur som föder ungar under den tidsperioden. Därför är du skyldig att se till att din hund inte springer lös i marker där det finns vilt, vilket betyder att du behöver ha den kopplad eller under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Regeringen kan även meddela avvikelse och om det finns skäl att skydda vilt, införa föreskrifter om koppeltvång.

Men givetvis ska du alltid ha god upp uppsikt på din hund! Under den övriga tiden av året ska du hålla din hund under sådan tillsyn att den hindras från att driva eller förfölja vilt, när den inte används vid jakt.

Och om du ska släppa din hund lös, säkerställ att den alltid kommer på inkallning, oavsett vad som händer runt omkring.

Läs gärna mer om hundar i naturen på Svenska Brukshundklubbens hemsida om allemansrätten för hundägare: allesvansrätten.se
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.