Till senaste kommentaren

Vad betyder skylten ”Rastning av hundar förbjuden”?

Vad innebär den gula skylten med texten ”Rastning av hundar förbjuden”? Får en kopplad hund befinna sig inom området under förutsättning att man plockar upp efter dem eller innebär det ett totalförbud mot att hunden över huvud taget uppehåller sig där? Finns det några påföljder som kan aktualiseras om en hund vistas inom detta område?
Josefine Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Josefine!

  Tack för din fråga!

  Vi har besvarat den här frågeställningen i ett tidigare inlägg så jag kopierar det svar Mikaela lämnade då:

  Bostadsrättsföreningen kan besluta om ordningsföreskrifter som t.ex. innebär att hundar inte får rastas på gemensamma ytor inom föreningen. Ordningsföreskrifterna får  inte vara av helt godtycklig karaktär utan ska ha ett verkligt föreningsintresse och stå i överensstämmelse med ortens sed. Ordningsreglerna måste givetvis också vara beslutade i demokratisk ordning.

  Ett förbud mot rastning av hundar på gemensamma ytor inom bostadsrättsföreningen torde kunna motiveras av att hundar som rastas inom området förorenar de gemensamma ytorna och att avföring som helt eller delvis lämnas kvar sprider lukt och lockar till sig insekter, vilket orsakar olägenhet för grannarna i föreningen. Om olyckan är framme och du plockar upp efter din hund har jag dock svårt att se att bostadsrättsföreningen skulle kunna vidta åtgärder mot dig, men man bör i möjligaste mån respektera föreningens ordningsföreskrifter.

  Jag antar därför att skylten sitter i ett bostadsområde och att det är en förening som satt upp den, svaret ovan är då tillämpligt. Några totalförbud rör det sig inte om, hunden ska givetvis vara kopplad och om en olycka inträffar ska du plocka upp efter hunden, dock bör inte ytan vara den huvudsakliga platsen för rastning av medföljande hund. Påföljder för andra än de boende kan det knappast röra sig om, då får man tillämpa de allmänna reglerna om nedsmutsning vilket kan leda till böter. Vad gäller hundbajs är det dock inte helt utrett om det rör som om nedsmutsning eller ej, det multnar ju relativt snabbt, men den fajten skulle jag inte ta utan jag skulle givetvis plocka upp efter mig och min hund.

  Hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen åter!
  Agneta Juridiska

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.