Till senaste kommentaren

Hur länge kan man ha hunden ensam i hundgård?

Hej! Jag och min familj funderar på att köpa hund. Det finns dock inte alltid någon hemma om dagarna, men kan man ha hunden ensam i en hundgård lite mindre än 8 timmar? Detta är inte alla dagar, bara 2-3 vardagar 😀 Tacksam för svar!

Kommentarer

 • Hej!


  Statens Jordbruksverk har utfärdat föreskrifter om hållande av hund och katt (SJVFS 2019:28, Saknr L 102). I 1 kap 15 § stadgas att hundar som hålls i en rastgård ska ha tillgång till platser som kan ge både skugga och sol samt skydd mot vind och regn. Marken ska vara dränerad. Om det saknas inomhusutrymme som hundarna har tillgång till ska hundarna ha tillgång till en koja (såvida inte rastgården är stor och bara används några timmar under dagen för rastning). Kojan ska vara isolerad och ventilerad (2 kap 5 §).


  Av 1 kap 16 § framgår att tillsyn ska ske minst två gånger om dagen. 


  I 2 kap 2 § stadgas att det ska finnas en utsiktspost i form av en från marken upphöjd liggplats. Liggplatsen ska vara så stor att varje hund kan ligga på den i naturlig ställning. Små hundar eller hundar med nedsatt rörlighet ska ha landgång eller trappa för att komma upp.


  Av 3 § samma kapitel framgår det att en rastgård där hundar vistas permanent ska vara miljöberikad. Berikningen ska vara säker och inte utgöra skaderisk samt anpassas till hunden som använder rastgården. 


  Slutligen framgår av 12 § samma kapitel att hundar som permanent hålls i rastgård dagligen ska rastas på annan plats.


  Av ovanstående framgår att det inte finns någon begränsning av hur länge en hund får sitta i rastgård om ovanstående är uppfyllt.

  Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.