Hur länge är fodervärdsavtalet giltigt?

Oavsett om överlåtaren/uppfödaren har nyttjat sina rättigheter eller inte enligt fodervärdsavtalet, gäller avtalet som längst till hunden uppnått sju års ålder om man använt sig av fodervärdsavtalet från maj 2016 (enligt tidigare fodervärdsavtal längst till tiken uppnått fem års ålder), dock gäller nya fodervärdsavtalet som längst fem år efter avtalets undertecknande, dvs fodervärdstiden är maximalt fem år (undantaget cavalier king charles spaniel som har sju års avtalstid). 

Det betyder att om en uppfödare placerar en tik hos en fodervärd när hunden är ett år gammal kan avtalet löpa fram tills tiken är max sex år. Observera att det avslutas senast när hunden fyller sju år, oaktat om överlåtaren har satt ut hunden på foder när denne är tre år och om överlåtaren hunnit ta sina kullar eller inte. 

Har tiken haft sina avtalade kullar innan denne fyllt sju år övergår tiken i fodervärdens ägo så snart dessa kullar är födda och valparna blivit gamla nog att lämna tiken. Det räcker med att tiken eller hanhunden paras före sju års ålder, kullen kan födas efter det att hunden fyllt sju år. Har hanhunden uppfyllt sitt valpkullsantal innan den fyllt sju år övergår hunden i fodervärdens ägo så snart valparna uppnått fem veckors ålder. 

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.