Hur kan jag ta reda på en hunds mentalitet och egenskaper?

Olika hundraser har olika ursprung. En jakthundras har avlats i generationer för att jaga, brukshundar har i avelsplaneringen noggrant valts ut utifrån hundar som är aktiva och arbetsvilliga och för sällskapshundar har ofta utseende, men också anpassningsförmåga, varit viktigt i avelsarbetet.

Men precis som med oss människor, går det inte att till 100% förutse en enskild individs mentalitet och egenskaper enbart utifrån gener och arv.
Så även om man kan säga att det finns karaktärsdrag som är typiska för vissa hundraser, skiljer sig mentaliteten åt mellan individer inom samma ras.
En hund påverkas också av den miljö den växer upp i och exponeras för samt den fostran och träning du som hundägare ger din hund längs vägen.Så hur ska jag tänka och vad kan jag ta reda på för att förstå om en hund jag är intresserad av har de egenskaper jag önskar?

  • Fundera över vad du hoppas på och förväntar dig av ditt hundägande. Alla hundar kräver tid och engagemang, men vissa raser fordrar betydlig mer än andra för att må bra- har du tid, vilja och resurser att möta just din tilltänkta hunds behov? Välj ras med omsorg och lägg större fokus på in- än utsida.
  • Läs på om olika hundraser. Köpahund finns kortfattad information om egenskaper och mentalitet för varje hundras. Besök också rasklubbens hemsida för att bilda dig en bättre uppfattning om rasens ursprungliga användningsområde och beteende.
  • Ta del av resultatet för olika mentalbeskrivningar, Beteende-och personlighetsbeskrivning hund (BPH) och Mentalbeskrivning Hund (MH)
     
    I SKK Avelsdata redovisas resultaten från mentalbeskrivningar på såväl ras- som individnivå. För BPH finns en tolkningsguide som hjälper dig att förstå redovisningen. För att veta om föräldrarna till en valpkull är mentalbeskrivna skriver du in deras respektive registreringsnummer i Avelsdata under rubriken "Sök/välj hundar" och klickar därefter på BPH (eller MH) i vänstermenyn.
  • Träffa mor (och far om möjligt) till valpen för att därigenom få en uppfattning om hur valpen har präglats och vad den får med sig.
  • Ta reda på hur valpen har tillbringat sin första tid i livet. Att valpen har levt inomhus tillsammans med familjen och vant sig vid hantering och vardagliga ljud är ofta en bra start inför flytten hem till dig.
  • Vad säger magkänslan- fattar du tycke för valpen? Ta hjälp och stöd från uppfödaren. Köp inte en valp som du inte tycker om- då är det bättre att vänta. Köp inte heller en smutsig, väldigt rädd/blyg valp av medlidande.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.